Наши партнери

Автомобилски делови
1.MAAG Automotive од Австрија
2. Teknatex APS од Данска
3.ЕТИС автоматизација од Малавсија
4. СУМИТОМО од Јапонија
5. Newsun во Кина
Моторно гравче
1. Кејтроник од Америка
2.Аванц од Сингапур
3.Орава од Словачка
4. Улитика од Холандија
Канцелариска опрема
1. АПС од бугарски јазик
2. IPC од Америка
3. Сертус од Хонг Конг
Апарати за домаќинство
1. ATLANT Inc од Белорусија
2. Литлсуан во Кина
bx